Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016

Những Câu Đối Hay, Chúc Tết Ý Nghĩa


Những Câu Đối Hay, Chúc Tết Ý Nghĩa Môn đa khách đáo thiên tài đáo Gia hữu nhân lai vạn vật lai Lược dịch : Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến Nhà có người vào lắm vật...