Chủ Nhật, 12 tháng 4, 2015

TUỔI 1996 MỆNH GÌ, HỢP TUỔI NÀO?


Các bạn có năm sinh âm lịch là 1996 có nghĩa là sinh trong khoảng 19/2/1996 đến 6/2/1997 dương lịch.


TUỔI 1996 MỆNH GÌ?Sinh năm 1996 là Nam hay Nữ đều Mệnh Thủy - Nước Trong Lạch - Giãn hạ Thủy

SINH NĂM 1996 TUỔI GÌ?
Sinh năm 1996 tuổi Bính Tý (con chuột)


NAM 1996 HỢP TUỔI NÀO?

(Xét chi tiết 10 tuổi - chỉ cần một màu xanh là đủ cho tất cả)Nữ 1995: (Ất Hợi - con Heo, mạng Hỏa, cung mệnh Khảm)

- Xung hợp Thiên Can: Bính - Ất => Bình thường
- Thiên can soi địa chi: Con khó nuôi
- Càn Khôn: Cung TỐN với cung KHẢM => Sinh Khí (rất tốt)
- Khắc Mạng: Thủy và Hỏa => Duyên tự nhiên thành, tuy xấu mà đặng hòa hợp
- Địa chi: Tý và Hợi => Bình Thường

Nữ 1996: (Đồng tuổi, Bính Tý, mạng Thủy, cung mệnh Khôn)
- Xung hợp Thiên Can: Bính - Tý => Bình thường
- Thiên can soi địa chi: Người vợ sinh sản khó, nhưng nuôi được thì danh thơm. Trước sau cũng giàu sang Đại Lợi, nếu có vợ lẽ thì vợ lễ sẽ sinh con trai.
- Càn Khôn: Cung TỐN với cung KHÔN => Ngũ Quỷ (xấu)
- Khắc Mạng: Thủy và Thủy => Điền trạch Đặng, ăn ở với nhau được
- Địa chi: Tý và Tý => Bình Thường

Nữ 1997: (Đinh Sửu, mạng Thủy, cung mệnh Chấn)
- Xung hợp Thiên Can: Bính - Sửu => Bình thường
- Thiên can soi địa chi: Bình thường
- Càn Khôn: Cung TỐN với cung CHẤN => Phước Đức (Rất tốt)
- Khắc Mạng: Thủy và Thủy => Điền trạch Đặng, ăn ở với nhau được
- Địa chi: Tý và Sửu => Lục hợp

Nữ 1998 (Mậu Dần, mạng Thổ, cung mệnh Tốn)
- Xung hợp Thiên can: Bính - Mậu =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Bính - Dần =>> Vợ chồng khi lìa khi hiệp, rồi sau cũng đặng sum vầy, sanh con trai thi đỗ vì đặng chữ " Phùng Xuân " ướng.
- Càn Khôn: Tốn - Tốn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Tốn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 
- Khắc mạng: Thủy - Thổ =>> Hai mạng khắc nhau, vui vẽ bất thường, làm việc gì cũng khó.
- Địa chi: Tý - Dần =>> Bình thường

Nữ 1999 (Kỷ Mão, mạng Thổ, cung mệnh Cấn)
- Xung hợp Thiên can: Bính - Kỷ =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Bính - Mão =>> Làm ăn lúc tịnh lúc suy, nhiều con chẳng thành đạt, dầu có lúc phong lưu cũng vô ích.
- Càn Khôn: Tốn - Cấn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) 
- Khắc mạng: Thủy - Thổ =>> Hai mạng khắc nhau, vui vẽ bất thường, làm việc gì cũng khó.
- Địa chi: Tý - Mão =>> Tứ Hành Xung.

Nữ 2000 (Canh Thìn, mạng Kim, cung mệnh Càn)
- Xung hợp Thiên can: Bính - Canh =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Bính - Thìn =>> Làm ăn lúc tịnh lúc suy, nhiều con chẳng thành đạt, dầu có lúc phong lưu cũng vô ích
- Càn Khôn: Tốn - Càn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Càn được: Hại Họa ( Thật xấu ) 
- Khắc mạng: Thủy - Kim =>> Kim Thủy sinh tài sung sướng đến già, con cháu đặng khá.
- Địa chi: Tý - Thìn =>> Tam hợp.

Nữ 2001 (Tân Tỵ, mạng Kim, cung mệnh Đoài)
- Xung hợp Thiên can: Bính - Tân =>> Chồng Bính lấy Vợ Tân rất tốt. 
- Thiên can soi địa chi: Bính - Tỵ =>> Đặng Phú quý vinh hoa sung sướng đến trọn đời, con cháu cũng đẵng hiển đạt.
- Càn Khôn: Tốn - Đoài =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Đoài được: Lục Sát ( Thật xấu ) 
- Khắc mạng: Thủy - Kim =>> Kim Thủy sinh tài sung sướng đến già, con cháu đặng khá.
- Địa chi: Tý - Tỵ =>> Bình thường

Nữ 2002 (Nhâm Ngọ, mạng Mộc, cung mệnh Cấn)
- Xung hợp Thiên can: Bính - Nhâm =>> Chồng Bính lấy Vợ Nhâm rất Xấu
- Thiên can soi địa chi: Bính - Ngọ =>> Vợ chồng đặng giàu sang đại lợi, từ 40 tuổi trở lên sẻ có tiểu tật, con đặng thi đỗ.
- Càn Khôn: Tốn - Cấn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Cấn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) 
- Khắc mạng: Thủy - Mộc =>> Thủy Mộc nhân duyên, vợ chồng ăn ở đặng Bá Niên Giai Lão.
- Địa chi: Tý - Ngọ =>> Lục Xung. Tứ Hành Xung.

Nữ 2004 (Giáp Thân, mạng Thủy, cung mệnh Khảm)
- Xung hợp Thiên can: Bính - Giáp =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Bính - Thân =>> Vợ chồng làm ăn trước phải chịu gian nan, sau sẽ đặng sung túc, tích nhiều thành đa, cần kiệm sẽ khá.
- Càn Khôn: Tốn - Khảm =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khảm được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 
- Khắc mạng: Thủy - Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.
- Địa chi: Tý - Thân =>> Tam hợp.

Nữ 2005 (Ất Dậu, mạng Thủy, cung mệnh Khôn)
- Xung hợp Thiên can: Bính - Ất =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Bính - Dậu =>> Vợ chồng đặng song toàn, trước nghèo sau dàu, con cái ít.
- Càn Khôn: Tốn - Khôn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn được: Ngũ Quỹ ( Thật xấu ) 
- Khắc mạng: Thủy - Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.
- Địa chi: Tý - Dậu =>> Tứ Hành Xung.

NỮ 1996 HỢP TUỔI NÀO?

(Xét chi tiết 10 tuổi - chỉ cần một màu xanh là đủ cho tất cả)

Nam 1998 (Mậu Dần, mạng Thổ, cung mệnh Khôn)
- Xung hợp Thiên can: Mậu - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Mậu - Tý =>> Vợ chồng đặng sum vầy hòa hiệp, phú quý vinh hoa, trước sau đềo đại lợi, con cháu cũng đặng giàu sang.
- Càn Khôn: Khôn - Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 
- Khắc mạng: Thổ - Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.
- Địa chi: Dần - Tý =>> Bình thường

Nam 1999 (Kỷ Mão, mạng Thổ, cung mệnh Khảm)
- Xung hợp Thiên can: Kỷ - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Kỷ - Tý =>> Vợ chồng đặng làm ăn thịnh vượng nhưng trước phải chịu nghèo rồi sau mới đặng giàu.
- Càn Khôn: Khảm - Khôn =>> Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) - Khắc mạng: Thổ - Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.
- Địa chi: Mão - Tý =>> Tứ Hành Xung.

Nam 1997 (Đinh Sửu, mạng Thủy, cung mệnh Chấn)
- Xung hợp Thiên can: Đinh - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Đinh - Tý =>> Vợ chồng rất gian truân, chẳng đặng yên ổn, con cái cũng khó nuôi, hoặc nghèo nàn.
- Càn Khôn: Chấn - Khôn =>> Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn được: Hại Họa ( Thật xấu )
- Khắc mạng: Thủy - Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.
- Địa chi: Sửu - Tý =>> Lục Hợp.Nam 1996 (Bính Tý, mạng Thủy, cung mệnh Tốn)
- Xung hợp Thiên can: Bính - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Bính - Tý =>> Người vợ sinh sản khó, nhưng nuôi được thì danh thơm. Trước sau cũng giàu sang Đại Lợi, nếu có vợ lẽ thì vợ lễ sẽ sinh con trai.
- Càn Khôn: Tốn - Khôn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn được: Ngũ Quỹ ( Thật xấu )
- Khắc mạng: Thủy - Thủy =>> Tuy Không tốt nhưng điền trạch(Đặng) khá yên, ăn ở nhau được.
- Địa chi: Tý - Tý =>> Bình thường


Nam 1995 (Ất Hợi, mạng Hỏa, cung mệnh Khôn)
- Xung hợp Thiên can: Ất - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Ất - Tý =>> Con cái đặng thi đổ nhưng phải đặng chịu gian nan từ thủa nhỏ. Sung sướng về tuổi già.
- Càn Khôn: Khôn - Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 
- Khắc mạng: Hỏa - Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.
- Địa chi: Hợi - Tý =>> Bình thường


Nam 1994 (Giáp Tuất, mạng Hỏa, cung mệnh Càn)
- Xung hợp Thiên can: Giáp - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Giáp - Tý =>> Có con cái đềo đặng danh dự và quyền thế, nhưng Không có ân đức về sau.
- Càn Khôn: Càn - Khôn =>> Chồng cung Càn lấy vợ cung Khôn được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 
- Khắc mạng: Hỏa - Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.
- Địa chi: Tuất - Tý =>> Bình thường


Nam 1993 (Quý Dậu, mạng Kim, cung mệnh Đoài)
- Xung hợp Thiên can: Quý - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Quý - Tý =>> Đặng giàu sang, con cái thì đỗ cao, nếu tha phương thì có nhiều đại lợi.
- Càn Khôn: Đoài - Khôn =>> Chồng cung Đoài lấy vợ cung Khôn được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 
- Khắc mạng: Kim - Thủy =>> Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận.
- Địa chi: Dậu - Tý =>> Tứ Hành Xung.


Nam 1992 (Nhâm Thân, mạng Kim, cung mệnh Cấn)
- Xung hợp Thiên can: Nhâm - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Nhâm - Tý =>> Vợ chồng sẽ có bệnh tật, thường gặp sự thưa kiện, dẫu sinh con trai hay con gái cũng Không toàn vẹn.
- Càn Khôn: Cấn - Khôn =>> Chồng cung Cấn lấy vợ cung Khôn được: Sanh Khí ( Thật tốt ) 
- Khắc mạng: Kim - Thủy =>> Là thiên duyên tác hợp, con cháu đầy đàn, vợ chồng hòa thuận.
- Địa chi: Thân - Tý =>> Tam hợp.

Nam 1991 (Tân Mùi, mạng Thổ, cung mệnh Ly)
- Xung hợp Thiên can: Tân - Bính =>> Chồng Tân lấy Vợ Bính rất tốt. 
- Thiên can soi địa chi: Tân - Tý =>> Nếu cưới vợ sớm thì dẫu có con cũng Không thành đạt, hay sanh con khò nuôi đến lớn, lấy vợ sau mới đại lợi.
- Càn Khôn: Ly - Khôn =>> Chồng cung Ly lấy vợ cung Khôn được: Lục Sát ( Thật xấu ) 
- Khắc mạng: Thổ - Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.
- Địa chi: Mùi - Tý =>> Bình thường

Nam 1990 (Canh Ngọ, mạng Thổ, cung mệnh Khảm)
- Xung hợp Thiên can: Canh - Bính =>> Chồng Canh lấy Vợ Bính rất Xấu
- Thiên can soi địa chi: Canh - Tý =>> Lấy nhau gặp thời thì tốt, nếu Không thì dù trai hay gái trọn đời củng chẳng có gì vinh hiển.
- Càn Khôn: Khảm - Khôn =>> Chồng cung Khảm lấy vợ cung Khôn được: Tuyệt Mạng ( Xấu vừa ) - Khắc mạng: Thổ - Thủy =>> Thổ Thủy tương khắc, trước hiệp sau lìa, sanh kế bất lợi.
- Địa chi: Ngọ - Tý =>> Lục Xung. Tứ Hành Xung.

Nam 1989 (Kỷ Tỵ, mạng Mộc, cung mệnh Khôn)
- Xung hợp Thiên can: Kỷ - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Kỷ - Tý =>> Vợ chồng đặng làm ănthịnh vượng nhưng trước phải chịu nghèo rồi sau mới đặng giàu.
- Càn Khôn: Khôn - Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 
- Khắc mạng: Mộc - Thủy =>> Mộc với Thủy tương sinh tiền tài phú túc, con cháu đông, vợ chồng Bách Niên Giai Lão.
- Địa chi: Tỵ - Tý =>> Bình thường
Nam 1988 (Mậu Thìn, mạng Mộc, cung mệnh Chấn)
- Xung hợp Thiên can: Mậu - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Mậu - Tý =>> Vợ chồng đặng sum vầy hòa hiệp, phú quý vinh hoa, trước sau đềo đại lợi, con cháu cũng đặng giàu sang
- Càn Khôn: Chấn - Khôn =>> Chồng cung Chấn lấy vợ cung Khôn được: Hại Họa ( Thật xấu ) 
- Khắc mạng: Mộc - Thủy =>> Mộc với Thủy tương sinh tiền tài phú túc, con cháu đông, vợ chồng Bách Niên Giai Lão.
- Địa chi: Thìn - Tý =>> Tam hợp.


Nam 1987 (Đinh Mão, mạng Hỏa, cung mệnh Tốn)
- Xung hợp Thiên can: Đinh - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Đinh - Tý =>> Vợ chồng rất gian truân, chẳng đặng yên ổn, con cái cũng khó nuôi, hoặc nghèo nàn.
- Càn Khôn: Tốn - Khôn =>> Chồng cung Tốn lấy vợ cung Khôn được: Ngũ Quỹ ( Thật xấu
- Khắc mạng: Hỏa - Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.
- Địa chi: Mão - Tý =>> Tứ Hành Xung.

Nam 1986 (Bính Dần, mạng Hỏa, cung mệnh Khôn)
- Xung hợp Thiên can: Bính - Bính =>> Bình Thường
- Thiên can soi địa chi: Bính - Tý =>> Người vợ sinh sản khó, nhưng nuôi được thì danh thơm. Trước sau cũng giàu sang Đại Lợi, nếu có vợ lẽ thì vợ lễ sẽ sinh con trai.
- Càn Khôn: Khôn - Khôn =>> Chồng cung Khôn lấy vợ cung Khôn được: Phục vị ( Tốt vừa ) 
- Khắc mạng: Hỏa - Thủy =>> Thủy Hỏa tương khắc vợ chồng chẳng bền duyên, con cháu bất lợi, gia đạo gian nguy.
- Địa chi: Dần - Tý =>> Bình thường

Các bạn có thể xem bài viết liên quan tuổi 1996: tử vi tuổi 1996 năm 2015

Thân ái!
Thích Thì Click Ngay :

Không có nhận xét nào: